Privacy beleid

Privacy en veiligheid

Bij Spaanse Droomhuizen, onderdeel van Dream Properties International, nemen we privacy en veiligheid uiteraard zéér serieus. Tegelijkertijd willen we u de best mogelijke ervaring bieden bij een bezoek aan onze website

Beleid ten aanzien van bescherming van privacy

Op enkele pagina’s van onze website vragen wij u om aan aantal persoonlijke gegevens. Het enige doel is u een meer persoonlijk gerichte service te kunnen bieden. Wij beschouwen het als onze verplichting ten alle tijde uw privacy en uw wettelijke rechten te respecteren. Deze zijn opgenomen in de Spaanse wetgeving en in de toepassingsnormen van de Europese Unie.

Waarom winnen wij informatie in?

De door u verstrekte gegevens zullen op een vertrouwelijke manier worden opgenomen in een bestand dat onder de verantwoordelijkheid valt van Dream Properties International. De creatie van dit bestand beantwoordt aan een aantal doelstellingen. Zoals het geven van een persoonsgerichte service op de website. Maar ook  u op de hoogte houden van die aanbiedingen, laatste nieuwtjes en nieuwe services die u zouden kunnen interesseren. Daarnaast het verzenden van commerciële informatie aan de internetgebruikers die dat wense. Voor ons intern het verkrijgen van statistieken waardoor wij een betere service kunnen bieden. Alsook het uitvoeren van technische taken als het onderhoud en beheer van de website zelf. In geen geval zal deze informatie onder andere dan tot de Dream Properties International of behorende bedrijven of gelieerde partners worden verspreid of aan hen worden overgedragen of verkocht zonder vooraf rekening te houden met uw uitdrukkelijke instemming.

Toepassing van de wet

In overeenstemming met de Spaanse en communautaire regelgeving (in het bijzonder de Organische Wet 15/1999 van 13 december ten aanzien van de Bescherming van Persoonlijke Gegevens en overige overeenstemmende regelgeving die in Spanje van kracht is en in dit geval van toepassing is), heeft u het recht van toegang tot deze informatie volgens de wettelijke bepalingen, om inzage te hebben in de verstrekte gegevens, deze te wijzigen of te verwijderen. Daartoe kunt u een schriftelijk verzoek indienen aan Dream Properties International, onder vermelding van uw naam en voornaam en uw identiteitskaart-/paspoortnummer. Ook kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@dreampropertiesinternational.com.

Persoonlijke gegevens

Dream Properties International voldoet aan de door de wet vereiste veiligheidsvoorschriften ten aanzien van de bescherming van Persoonlijke Gegevens. En heeft geen middel ongebruikt gelaten en alle mogelijke technische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte Persoonlijke Gegevens te voorkomen. Niettegenstaande dient de Gebruiker zich ervan bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen op Internet niet onfeilbaar zijn.

Het gebruik van “cookies”

Wij gebruiken “cookies” met het doel dat een Gebruiker herkend kan worden door de webprovider terwijl hij de pagina’s van onze website doorbladert. Onze “cookies” zijn kleine onschadelijke bestandjes die uw navigator bewaart en geen enkel persoonlijk gegeven bevatten. De “cookies” kunnen geen gegevens lezen van de harde schijf van de gebruiker nog van andere “cookies” gecreëerd door andere websites. Als u uw navigator hebt ingesteld om u te waarschuwen alvorens het accepteren van een “cookie”, zult u continu met iedere cookie een meldingsbericht ontvangen. Mocht u besluiten de “cookies” niet te accepteren, bestaat de mogelijkheid dat u geen toegang zult hebben tot bepaalde informatie verstrekt door onze website.
De bezoeker of gebruiker van onze webpage wordt op de hoogte gesteld wanneer zijn gegevens in onze database worden opgenomen, alsook voor welke doeleinden deze zullen worden gebruikt.

Rechten

Dream Properties International behoudt zich het recht voor om ieder gebruiker die valse gegevens zou hebben verstrekt uit te sluiten van de geregistreerde services. Om het recht tot toegang, rectificatie en annulering uit te oefenenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot info@dreampropertiesinternational.com.>/span>