Privacy en veiligheid

Bij Spaanse Droomhuizen, onderdeel van Spaanse Droomhuizen SL nemen we privacy en veiligheid uiteraard zéér serieus. Tegelijkertijd willen we u de best mogelijke ervaring bieden bij een bezoek aan onze website

Beleid ten aanzien van bescherming van privacy

Op enkele pagina’s van onze website vragen wij je om aan aantal persoonlijke gegevens. Het enige doel is je een meer persoonlijk gerichte service te kunnen bieden. Wij beschouwen het als onze verplichting ten alle tijde jouw privacy en jouw wettelijke rechten te respecteren. Deze zijn opgenomen in de Spaanse wetgeving en in de toepassingsnormen van de Europese Unie.

Waarom winnen wij informatie in?

De door jou verstrekte gegevens zullen op een vertrouwelijke manier worden opgenomen in een bestand dat onder de verantwoordelijkheid valt van Spaanse Droomhuizen SL. De creatie van dit bestand beantwoordt aan een aantal doelstellingen. Zoals het geven van een persoonsgerichte service op de website. Maar ook je op de hoogte houden van die aanbiedingen, laatste nieuwtjes en nieuwe services die je zouden kunnen interesseren, dit kan zowel telefonisch, per mail, nieuwsbrief of eventueel whatsapp. Daarnaast het verzenden van commerciële informatie aan de internetgebruikers die dat wensen. Voor ons intern het verkrijgen van statistieken waardoor wij een betere service kunnen bieden. Alsook het uitvoeren van technische taken als het onderhoud en beheer van de website zelf. In geen geval zal deze informatie onder andere dan tot de Spaanse Droomhuizen behorende bedrijven of gelieerde partners worden verspreid of aan hen worden overgedragen of verkocht zonder vooraf rekening te houden met jouw uitdrukkelijke instemming.

Toepassing van de wet

In overeenstemming met de Spaanse en communautaire regelgeving (in het bijzonder de Organische Wet 15/1999 van 13 december ten aanzien van de Bescherming van Persoonlijke Gegevens en overige overeenstemmende regelgeving die in Spanje van kracht is en in dit geval van toepassing is), heb je het recht van toegang tot deze informatie volgens de wettelijke bepalingen, om inzage te hebben in de verstrekte gegevens, deze te wijzigen of te verwijderen. Daartoe kun je een schriftelijk verzoek indienen aan Spaanse Droomhuizen, onder vermelding van jouw naam en voornaam en jouw identiteitskaart-/paspoortnummer. Ook kun je ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@spaansedroomhuizen.com 

Spaanse Droomhuizen voldoet aan de door de wet vereiste veiligheidsnormen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en heeft geen middelen onbenut gelaten en alle mogelijke technische maatregelen genomen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang en diefstal van de door jou verstrekte Persoonsgegevens te voorkomen. Desalniettemin dient de gebruiker zich ervan bewust te zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen echter niet onneembaar zijn.

Compare listings

Vergelijken

Gecertificeerd makelaar in Spanje

Spaanse Droomhuizen is gecertificeerd makelaar in Spanje en voldoet aan alle wettelijke vereisten om het vak makelaar in Spanje uit te mogen voeren.